Jak wykonywana jest wycena? Dlaczego nie ma po prostu cennika?
Głównym składnikiem ceny jest czas trwania druku 3D, którego zlecający nie jest w stanie samodzielnie określić.

Ile czasu zajmie druk mojego modelu?
Typowo, czas druku metodą FFF / FDM / LPD liczony jest w godzinach i zależy od gabarytów wykonywanego przedmiotu oraz parametrów druku 3D. Zapełnienie sześciennego obszaru roboczego o boku 200 mm skomplikowanym wydrukiem może zająć drukarce nawet kilka dni.
Mówiąc bardziej praktycznie: nie ma możliwości realizacji „na poczekaniu”.

Jakie parametry wpływają na czas druku 3D?
Główne czynniki to:

  • wysokość warstwy (wyższa – krótszy czas druku, a przy okazji wytrzymalszy wydruk)
  • szybkość ruchów drukarki (szybsze – krótszy czas druku)
  • stopień wypełnienia (niższy – krótszy czas druku)

Jakie są możliwości drukowania kolorowych przedmiotów metodą FFF?
Domyślnie wydruk ma jeden kolor – kolor użytego filamentu (żyłki przetapianej przez drukarkę). Wydruki można malować.
Dodatkowo oferujemy druk 3D:

  • z wykorzystaniem dwóch głowic drukujących, pracujących z filamentem w dwóch różnych kolorach
  • ze zmianą filamentu w trakcie druku – zmiana koloru przedmiotu od zadanej wysokości

Jakie są ograniczenia technologiczne?
Zalecana szerokość ściany w płaszczyźnie XY to minimum 1 mm, czyli szerokość dwóch standardowych ścieżek nakładanego materiału, do uzgodnienia ścieżki o mniejszej szerokości. Typowa wysokość warstwy to nie mniej niż 0,1 mm. Drukarka FFF co do zasady nie drukuje w powietrzu, nawisy wymagają zastosowania podpór. Podpory tworzone są przez operatora w procesie przygotowania modelu do druku i mogą być potem usuwane mechanicznie lub rozpuszczane.

Jaki jest maksymalny rozmiar wydruku 3D w drukarni „Ocelot”?
215 x 215 x 200 mm. Większe elementy uzyskuje się przez druk w częściach do późniejszego połączenia.

Czym różnią się metody druku: FFF, FDM, LPD?
Metoda szybkiego prototypowania polegająca na nakładaniu kolejnych ścieżek stopionego materiału, tworzących kolejne warstwy powstającego przedmiotu określana jest przynajmniej trzema różnie brzmiącymi nazwami: Fused Deposition Modeling (FDM), Fused Filament Fabrication (FFF), Layer Plastic Deposition (LPD). Nazwy te są ze sobą tożsame. Nazwa FDM jest znakiem towarowym należącym do firmy Stratasys, więc na potrzeby ruchu RepRap ukuto nową nazwę – FFF. Z kolei nazwa LPD została stworzona przez firmę Zortrax.